Dobranie Aromatu - Podstawowym wymogiem jest : Przekazanie próbki zapachowej materialu wyjściowego, przekazanie mieszanki surowca tytoniowego która ma być aromatyzowana w ilości nie mniejszej niż 20 Kg.

SOS uszlachetniający – sklada się z dostarczanego w formie płynnej sosu uschlachetniajacego i mieszanki sypkiej do aplikacji bezpośrednio na przetwarzany surowiec.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez kontakt mailowy, telefoniczny, lub osobisty (tylko wcześniej potwierdzone terminy spotkania)

Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ