Każdy z naszych produktów posiada kartę charakterystyki produktu  i atest do ogólnego użytku.

Powtarzalność serii

Dbamy o to aby każda seria naszych produktów była identyczna dlatego kontrola jakości nad proporcjami gwarantuje zachowanie powtarzalności każdej serii.

Badania wydajnościowe

W ramach nowego modelu sosowania i aromatyzowania surowca tytoniowego, prowadzimy badania nad wydajnością mieszanin uszlachetniających.

Dodatki chemiczne

Opracowujemy na zlecenie klientów zgodnie z ich zapotrzebowaniem, specjalistyczne dodatki chemiczne do przetwórstwa które są odpowiedzią technologiczna na problemy  naszych klientów.

Laboratoryjna dokładność

Nic nie pozostawiamy przypadkowi, a nasze produkty charakteryzuje dokładnie opisana i dołączona technologia użycia aby zagwarantować wykorzystanie całego potencjału drzemiącego w naszych wyrobach.

Odczynniki analityczne

W produkcji celem zachowania najwyższych parametrów chemicznych, używane są jedynie odczynniki analityczne o wysokim stopniu czystości.

Nasza firma na podstawie doświadczenia w aromatyzowaniu i blendowaniu wszelakich surowców tytoniowych i przeprowadzanych testów oraz opinii klientów w specjalnych grupach markerowych, dopracowała do perfekcji składy mieszanin chemicznych do „sosowania” tytoniu w dwu procesowej technologii.

Nasze rozwiązania technologiczne przygotowane dla klienta, dają możliwość zastosowania w każdej technologii sosowania i aromatyzowania (jedno lub dwu obiegowej) tytoniu bez względu na wykorzystywany sprzęt i technologie przetwórstwa.

Każdy z naszych kompletów do sosowania uwydatnia najlepsze walory mieszanki tytoniowej, uszlachetnia ja, zabezpiecza przed grzybami i pleśniami, reguluje wilgotność i poprawia utrzymanie jej na zadanym poziomie, poprawia spalanie mieszanki, ulepsza konsystencje mieszanki tytoniowej oraz wiąże molekuły zapachów celem ich powolnego uwalniania w procesie spalania zabezpieczając tym samym mieszanki przed wywietrzeniem.

Każdy z naszych produktów posiada kartę charakterystyki produktu  i atest do ogólnego użytku.